Lektorzy

Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej Parafii gromadzi osoby świeckie naszej wspólnoty, które pełnią posługę wiążącą się z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw, czytań z Pisma św. z wyjątkiem Ewangelii. Ponadto odczytują oni modlitwę wiernych podczas liturgii oraz wykonują psalm responsoryjny. Oto te osoby:

Jadwiga I.

Wiesława M.

Wiesława Z.

Dorota S.

Agnieszka I.

Barbara G.

Ewa M.

Natalia K.

Karolina H.

Beata N.

Sylwia W.

Ewelina S.

Justyna P.

Patrycja S.

Agata S.

Diana G.

Katarzyna S.

Kinga K.

Sebastian S.

Henryk S.

Tomasz M.

Mirosław K.

Marek R.

Kamil M.

Mateusz M.

Olga I.

Aleksandra K.

Patrycja T.

Ewa H.

Patrycja P.

Gabriela S.

Marcelina S.

Anna W.

Rafał N. - lektor ministrant

Łukasz B. - lektor ministrant

Marcin W.-lektor ministrant

Bartłomiej K.- lektor ministrant

Eryk K. -lektor ministrant

Jakub H. - lektor ministrant

Wojciech Z. - lektor ministrant

Michał B. - lektor ministrant

Maciej S.- lektor ministrant

Patryk J. - lektor ministrant