Kółka Żywego Różańca

Przynależność do koła żywego różańca polega na codziennym odmówieniu dziesiątka różańca. W skład koła powinno wchodzić 20 osób - tyle je tajemnic różańcowych. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. Raz w miesiącu wszyscy spotykają się na modlitwę i zamieniają tajemniczkami. Spotkanie to potocznie nazywane jest zmianą tajemnic różańcowych. Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zelatorem (od łac. zelus – gorliwy).


Obowiązki członków Kółka Różańcowego:

 1.  Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca św. (tzn. 1 Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) połączone z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy. 
 2.  Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską oraz odważne stawanie w obronie wiary.. Częsty udział w życiu sakramentalnym oraz pogłębianie swojej wiary i wiedzy religijnej.  Uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych, połączonych ze Mszą św. w intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca i zmianą Tajemnic Różańcowych. 

Udział w pogrzebach zmarłych członków Wspólnoty Różańcowej. 

Układ Różańca Świętego

I. Tajemnice radosne
- odmawia się w poniedziałki i soboty

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

 2. Nawiedzenie św. Elżbiety

 3. Narodzenie Jezusa

 4. Ofiarowanie w świątyni

 5. Znalezienie Jezusa w świątyni

II. Tajemnice światła
- odmawia się we czwartki

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

 2. Objawienie siebie na weselu w Kanie

 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

 4. Przemienienie na Górze Tabor

 5. Ustanowienie Eucharystii

III. Tajemnice bolesne
- odmawia się we wtorki i piątki

 1. Modlitwa w Ogrójcu

 2. Biczowanie

 3. Cierniem ukoronowanie

 4. Droga Krzyżowa

 5. Śmierć na krzyżu

IV. Tajemnice chwalebne
- odmawia się we środy i niedziele

 1. Zmartwychwstanie Jezusa

 2. Wniebowstąpienie

 3. Zesłanie Ducha Świętego

 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

 5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

W naszej Parafii istnieje dziewięć Kół Żywego Różańca : cztery w Szóstce i pięć w Worsach.
Koła różańcowe spotykają się (zmiana tajemnic różańcowych) w sali Domu Parafialnego lub w domach prywatnych, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św.
Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Osoby chcące na stałe włączyć się do modlitwy i działalności kół różańcowych prosimy o zgłoszenie się do Zelatorek lub ks. Proboszcza