Kościół i budynki parafialne

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Szóstce został wybudowany w latach 1889-1890. W 1915 roku kościół w wyniku wydarzeń, jakie miały miejsce został opuszczony a w kilka lat później to znaczy w 1919 roku przejęty na rzymskokatolicką świątynię. Nie mamy niestety żadnych informacji na temat tego, co działo się ze świątynią przez te kilka lat.

Był on zbudowany w stylu bizantyńskim, według projektu architekta Wiktora Iwanowicza Syczugowa, członka Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Styl bizantyjski odznaczał się tym, że w budownictwie kościelnym był to typ założenia kopułowego na planie wpisanego w kwadrat krzyża. Charakteryzowała go centralna kopuła pośrodku, podziały wewnętrzne, które były silnie akcentowane oraz odgrodzenie części ołtarzowej. Kościelne wnętrze było zaciemnione i zacieśnione, co jeszcze bardziej było uwydatniane poprzez wysoko wyniesione w górę kopuły.

Świątynia była skierowana na Bizancjum, frontem zwrócona na południe. Wymurowano ją z cegły, na kamiennym cokole. kościół miał ponad 20 metrów wysokości, 25 metrów długości a jego szerokość wynosiła 14 metrów. Składał się z prezbiterium, nawy, chóru, skarbca, babińca i wejścia na dzwonnicę. Babiniec to inaczej ludowa nazwa kruchty kościelnej. Określenie to wiązało się z tym, że w świątynnym przedsionku siadały żebrzące kobiety, które nazywano babkami kościelnymi. Był usytuowany na planie trójdzielnym z nawą kwadratową oraz z węższym, prostokątnym prezbiterium, które miało ścięte naroża wschodnie. Zakrystia, która została dobudowana w 1931 roku miała kształt kwadratowy, a babiniec był prostokątny