Cmentarz grzebalny

Cmentarz grzebalny Pierwszy cmentarz, o którym wspominają akta został założony w XVIII wieku. W roku 1932 wystosowano prośbę do Kurii, aby ta zezwoliła na założenie nowego cmentarza grzebalnego, gdyż obecny był już prawie w całości zagrzebany. Kuria wydała zezwolnie na założenie nowego cmentarze i na ten cel odcięto cztery morgi ziemi należącej do kościoła. Z tej działki 1/4 części miała być oddzielona jako miejsce przeznaczone na grzebanie zwłok niekatolików. Jego powierzchnia początkowo wynosiła około 3/4 morgi, ale po drugiej wojnie światowej został on powiększony i obecnie jego powierzchnia to 0,7 hektara. Położony jest on w kierunku pólnocno - wschodnim około 100 metrów za wsią, przy drodze wiodącej do Ostrówek. Od Kościoła był on oddalony o około 1,8 kilometra. Cmentarz miał rozplanowanie na planie trapezu i był podzilony na trzy kwatery. Groby nie posiadałały znaków z numerami. Na grobach były umieszczone krzyże drewniane, żelazne, ale były takze kamienne i cementowe pomniki. Teren cmentarza był otoczony wałem z kamienia polnego a w tym wale znajdowała sie brama drewniana. W późniejszych latach jego ogrodzenie przedstawiało się następująco od frontu był ogrodzony drewnianym parkanem z częściowo był okopany wałem i ogrodzony ułożonymi polnymi kamieniami. Całkowite ogrodzenie cmentarza wykonano w roku 1957, wtedy to wykonano też żelazną bramę. Cmentarz był porośnięty dzikimi krzewami i sosnami, jednak z czesem drzewa te usuwano, aby cmentarz nie był zbyt zarośnięty.Cmentarz katolicki, który założono na początku XX wieku istnieje do dnia dzisiejszego i nadal na tym terenie grzebie się zmarłych. Obecnie cmentarz jest ogrodzony murem i posiada jedną główną bramę wejściową wykonaną z żelaza oraz bramkę prowadzącą do śmietnika. Wchodząc na cmentarz główną bramą po prawej stronie widzimy wysoki drewniany krzyż, który jest ogrodzony niewielkim, zelaznym płotkiem nieopodal niego znajduje się studnia. Na cmentarzu w Szóstce nie mamy kwater, ani regularnie wytyczonych ścieżek. Przy samym wejściu nie dostrzegamy nawet żadnych mogił, które by nam mówiły jak stary jest to cmentarz, gdyż na początku znajdują się nowe, piękne pomniki wykonane z kamienia. Dopiero po kilku krokach uczynionych w głąb cmentarza zaczynamy dostrzegać powoli wyłaniające się dość stare cementowe pomniki. Osoby w nich spoczywające zmarły w latach 20 - tych XX wieku a także w późniejszych czsach są to lata 30 - te i 40 - te XX wieku. Pomniki te są do siebie podobne, w kształcie prostokąta zwężające się ku górze, zakończone krzyżem również wykonanym z cementu, ale także niekiedy żelaznym krzyżem kowalskim - wykonanym przez kowala.