Wielki Czwartek 2023

      W Wielki Czwartek Kościół katolicki obchodzi uroczystość Ostatniej Wieczerzy, czyli ostatniego posiłku Jezusa z uczniami przed Jego męką i śmiercią. Podczas tej wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii oraz kapłaństwo, wyrażając swoją miłość i oddanie swojemu ludowi.  Po wieczornej mszy, w kościołach usuwa się Najświętszy Sakrament z tabernakulum i przenosi do kaplicy adoracji, gdzie wierni mogą adorować Chrystusa obecnego w Eucharystii przez całą noc.
06 Kwiecień 2023