Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

KSM czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski. Należą do niego osoby w wieku 14-30 lat.

KSM posiada osobowość prawną cywilną i kościelną czego nie mają inne ruchy czy organizacje katolickie. KSM jest jedyną młodzieżową organizacją, która jest powołana przez Episkopat Polski a w diecezji przez biskupa.

Działamy w oddziałach parafialnych i kołach środowiskowych zajmując się przede wszystkim społeczną i kulturalną stroną życia. Trzon aktywności KSM-owicza to działanie i formacja, dlatego duży nacisk kładziemy na rekolekcje, dni skupienia oraz, przede wszystkim, wewnętrzną więź z Bogiem.

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży parafii Szóstka powstał w 2007 roku. Później z wielu powodów, na pewien czas nastąpiło zawieszenie działalności. Jednak, wiosną 2010 roku, w dużej części z inicjatywy nowego proboszcza, udało się na nowo powołać oddział do życia. Obecnie stanowimy prężnie działającą wspólnotę, liczącą 25 osób. Ksiądz proboszcz, Edward Konarski, pełnił funkcję asystenta naszego oddziału oraz opiekuna duchowegodo 2017 roku. Obecnie spotkania odbywają się w piątki i przewodniczy im ks. kan. Andrzej Duklewski. Wspólna modlitwa, refleksje, dyskusje na poruszające nas tematy to czołowe elementy spotkania. Cieszymy się, że możemy w dobry sposób spędzić razem czas. Staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu parafii. Oprawa muzyczna Mszy Świętych, czytanie Słowa Bożego, służba przy ołtarzu, realizacja sztuk teatralnych oraz montaży słowno- muzycznych, rozprowadzanie prasy katolickiej, pomoc powodzianom i potrzebującym, wolontariat, współudział w opiece nad budynkiem świątyni, to rzeczy, którymi zajmowaliśmy się do tej pory i zajmować się chcemy nadal, co więcej, mamy nadzieję na wzbogacenie i rozszerzenie naszej działalności.

 

 W danym momencie podejmujemy kroki mające na celu formalizację oddziału i zaistnienie w oficjalnej ewidencji. Delegaci biorą udział w diecezjalnych zjazdach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, utrzymujemy bieżący kontakt z oddziałem głównym w Siedlcach. Pod koniec 2010 roku, drogą wyborów wyłoniono zarząd naszego oddziału:

 

Prezes: Angelika M

Wiceprezes: Marcin W

Skarbnik: Klaudia K

Sekretarz: Patrycja L i Łukasz B

 

Przede wszystkim jednak, jesteśmy grupą przyjaciół, którzy odważyli się zaufać Chrystusowi, i to jest motorem napędowym naszego życia…

 Czy na pewno Droga Młodzieży....?

49715
projekt i wykonanie Orange Computers
Do g�ry