Duszpasterstwo I Organizacje Parafialne

DUSZPASTERSTWO OGÓLNE

Msze święte w niedzielę - godz. 9.00 i 11.00
Msze święte w dni powszednie - godz.8.00 lub 18.00 (okres wiosenno -letni), godz. 17.00 (okres jesienno zimowy)

Nabożeństwa:  
majowe - w dni powszednie o godz. 18.00, w niedzielę po mszy św. o godz.9.00

czerwcowe- w dni powszednie o godz.18.00, w niedzilę po mszy św. o godz.9.00
różańcowe - w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00, w niedziele po mszy św. o godz.9.00
modlitwy za zmarłych polecanych w wypominkach 1-8 listopad oraz przez cały rok w każdy pierwszy czwartek miesiąca

Droga Krzyżowa w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek o godz.16.30
Gorzkie żale w okresie Wielkiego Postu w niedziele po mszy św. o godz.9.00
RORATY w każdą środę Adwentu o godz. 17.00 i w każdą sobotę adwentu o godz. 7.00
 

DUSZPASTERSTWO GRUP

KÓŁKA RÓŻAŃCOWE

Przynależność do koła żywego różańca polega na codziennym odmówieniu dziesiątka różańca. W skład koła powinno wchodzić 20 osób - tyle je tajemnic różańcowych. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. Raz w miesiącu wszyscy spotykają się na modlitwę i zamieniają tajemniczkami. Spotkanie to potocznie nazywane jest zmianą tajemnic różańcowych. Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zelatorem (od łac. zelus – gorliwy).
Obowiązki członków Kółka Różańcowego:
1. Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca św. (tzn. 1 Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) połączone z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy. 
2. Uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych, połączonych ze Mszą św. w intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca i zmianą Tajemnic Różańcowych. 
3. Częsty udział w życiu sakramentalnym oraz pogłębianie swojej wiary i wiedzy religijnej. 
4. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską oraz odważne stawanie w obronie wiary.
5.Udział w pogrzebach zmarłych członków Wspólnoty Różańcowej. 

Układ Różańca Świętego

I. Tajemnice radosne
- odmawia się w poniedziałki i soboty

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

 2. Nawiedzenie św. Elżbiety

 3. Narodzenie Jezusa

 4. Ofiarowanie w świątyni

 5. Znalezienie Jezusa w świątyni

II. Tajemnice światła
- odmawia się we czwartki

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

 2. Objawienie siebie na weselu w Kanie

 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

 4. Przemienienie na Górze Tabor

 5. Ustanowienie Eucharystii

III. Tajemnice bolesne
- odmawia się we wtorki i piątki

 1. Modlitwa w Ogrójcu

 2. Biczowanie

 3. Cierniem ukoronowanie

 4. Droga Krzyżowa

 5. Śmierć na krzyżu

IV. Tajemnice chwalebne
- odmawia się we środy i niedziele

 1. Zmartwychwstanie Jezusa

 2. Wniebowstąpienie

 3. Zesłanie Ducha Świętego

 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

 

W naszej Parafii istnieje dziewięć Kół Żywego Różańca : cztery w Szóstce i pięć w Worsach.
Koła różańcowe spotykają się w sali Domu Parafialnego lub w domach prywatnych, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św.
Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej modlitwy. Osoby chcące na stałe włączyć się do modlitwy i działalności kół różańcowych prosimy o zgłoszenie się do Zelatorek lub ks. Proboszcza


LEGION MARYI

W Parafii Szóstka istnieje od 2000 roku.
Spotkania Legionu czynnego odbywają się w każdy czwartek w godzinach popołudniowych, natomiast Legionu wspomagającego w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godz. 11.00 w sali Domu Parafialnego.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

Spotkania młodzieży odbywają się w każdy piątek po Mszy świętej o godz.17.00 w sali Domu Parafialnego. Opiekunem grupy jest ks. kan Andrzej Duklewski.
Uwaga młody człowieku......grupa jest otwarta i czeka na nowych uczestników. Tylko od Ciebie zależy czy dołączysz do niej, by wspólnie wspierać się w poznawaniu Pana Boga i wzrastaniu w wierze. We wspólnocie jest łatwiej, „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18,20) - mówi Pan Jezus. Nawet jeśli przyjdzie kryzys wiary, to wspólnie łatwiej go przezwyciężyć. Zapraszamy......miejsca wystarczy dla wszystkich!

Wspólnota PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA
Została zawiązana w naszej parafii w 2016 roku.

51243
projekt i wykonanie Orange Computers
Do g�ry