Duchowienstwo

Do roku 1980 w parafii Szóstka pracowało 15 księży, wśród nich trzech, w parafii było tylko tymczasowo, gdyż z braku administratora w parafii Szóstka na to stanowisko mianowano proboszczów pobliskich parafii. Pierwszy proboszcz parafii Szóstka ksiądz Antoni Padewski był administratorem parafii Ostrówki, a do Szóstki przyjeżdżał tylko w celu odprawiania niedzielnych mszy świętych, a także miał polecenie z Kurii prowadzenia ksiąg parafialnych i poświęcenie cmentarza grzebalnego. Podobnie było z księdzem Karolem Wojszczukiem i księdzem Aleksandrem Kornilakiem. Pierwszy był administratorem parafii Drelów, a drugi parafii Kąkolewnica, obaj tylko dojeżdżali do parafii w celu sprawowania funkcji duszpasterskich. Długość sprawowania funkcji administratorów też była różna i wynosiła od kilku miesięcy, nawet do kilkudziesięciu lat i tak było w przypadku księdza Wojciecha Bednarczyka, który zarządzał parafią od roku 1970 az do roku 2001, kiedy to zmarł.Ks. Antoni Padewski 1919. od 15.03 - 1.06
Ks. Karol Leonard Wojszczuk 1919 .od 01.06 - 1.08. 1921
Ks. Stanisław Kawecki 1921.08.01. - 1924
Ks. Aleksander Mroziński 1924.04.10 - 1930
Ks. Stanisław Kawecki 1921.08.01 - 1924
wice proboszcz Ks. Zdzisław Stanisław Rybak 1930 - 1931
Ks. Aleksander Prus 1932 - 1935
Ks. Atoni Norwa 1935 - 1940
vacat (kościół w rękach prawosławnych) 1940 - 1945
Ks. Antoni Soszyński 1945-1947
Ks. Stanisław Kowalski 1947 - 1955
Ks. Stefan Sacharski 1955 do1956
Ks. Modest Wiąckiewicz 1956 - 1961
Ks. Aleksander Kornilak 1961
Ks. Zdzisław Ciok 1961 - 1967
vacat 1967-1969
Ks.Jan Frączek 1969 - 1970
Ks. Wojciech Bednarczyk 1970 - 2001
Ks. Zbigniew Hawryluk 2001-2010
Ks. Edward Konarski 2010-2017
 Ks. kan. Andrzej Duklewski                 od 2017                                                     

51243
projekt i wykonanie Orange Computers
Do g�ry