POSTY NAKAZANE ZACHOWYWAĆ....
Obecnie Kościół rzymskokatolicki rozróżnia:

1. Post ścisły obowiązuje w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek. Polega na powstrzymaniu się od spożywania mięsa (z wyjątkiem ryb) i ograniczeniu posiłków. Oznacza spożycie w ciągu dnia wyłącznie jednego posiłku do syta i dwóch niepełnych. Obowiązuje od 18 do 60 roku życia.

2. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, polega na powstrzymaniu się od spożycia pokarmów mięsnych (z wyjątkiem ryb) w każdy piątek. Obowiązuje osoby od 14 roku życia do końca życia. Z przestrzegania wstrzemięźliwości zwolnione są osoby chore oraz te, które nie mają możliwości wyboru pokarmu (dotyczy m.in. punktów zbiorowego żywienia). Wyjątek ten nie dotyczy postu ścisłego w Środę Popielcową i Wielki Piątek. W szczególnych przypadkach, ze słusznych powodów, dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości może udzielić proboszcz poszczególnym wiernym, rodzinom lub grupom wiernych, nakładając wówczas formę zadośćuczynienia do wypełnienia przez wiernych, np. jałmużnę albo modlitwę w intencjach Kościoła.

3. Post eucharystyczny to powstrzymanie się od spożycia pokarmów na godzinę przed przyjęciem komunii świętej. Obowiązuje wszystkich przystępujących do komunii świętej, z wyjątkiem chorych i ich opiekunów oraz kapłanów, którzy celebrują lub koncelebrują mszę po raz kolejny w danym dniu.
Wpis dodany: 24 Luty 2020
47459
projekt i wykonanie Orange Computers
Do g�ry