Adoracja Najświętszego Sakramentu- 12 lipca
We czwartek - 9 sierpnia - po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz.19:15. Serdecznie zachęcamy do odwiedzin Jezusa  i trwania przy Nim w Eucharystii.

Adoracja:
„Adoracja jest najwymowniejszym aktem wiary, pokory, miłości żalu, uwielbienia.
Akt milczącej adoracji, to akt uniwersalny, wszystkie akty w sobie zawierający”.

„Prawdziwie adorować Boga to jest, oprócz zewnętrznych form, czynić akty wiary, nadziei, miłości, pokory, posłuszeństwa, zaparcia się siebie, cierpliwości, itp.”

„Zatop się, duszo moja, w tym oceanie tajemnic, abyś tam zaczerpnęła to, czym byś Boga twego uczcić godnie mogła za to wszystko, co od Niego ciągle odbierasz. Ach, bo ileż tych dobrodziejstw przychodzi bez zwrócenia uwagi (…).
Zatop się…, abyś zaczerpnęła stamtąd to, czym byś mogła przebłagać Boga za te ustawiczne niewierności, którymi odpłacamy się za tyle Jego dobroci.
Zatop się, abyś mogła ofiarować Mu coś godnego do wybłagania Jego łask…”. - Bł. Honorat Koźmiński
Wpis dodany: 20 Listopad 2017
44457
projekt i wykonanie Orange Computers
Do g�ry